HTML

Bói József blogja

Friss topikok

Címkék

A valóság, a tények és feltételzéseink

2012.07.27. 11:02 Bói József

300px-Shadows-in-the-sand.jpg

Ha a feltételezésünket személyről alakítjuk ki (dolog esetén csak igen ritkán) számításba kell vennünk a valóság árnyékát, ami nem más, mint mi magunk. Az árnyékunkkal kiterjesztett valóság magába foglalja feltételezéseinket, azokat ténnyé deformálják. Egyszerűen szólva magunkból indulunk ki. Nem véve figyelembe, hogy én nem ő nagyon ő pedig nem én.


Az árnyék eloszlatásának egyszerű módszere, ha magamhoz intézek kérdéseket:
-    Miből gondolom?
-    Honnan tudom?
-    Mire alapozom?
Természetesen az is lehet, hogy az árnyék egyes részletei kiegészítései lesznek a valóságnak. Az emberek közötti hasonlóság gyakran tapasztalt élményünk. Az egyformaság feltételezése pedig olyan törekvésünk, amiről feltételezzük, hogy a könnyebb megértést segíti.
Saját vetületünk való szabadulással együtt a valóság megismerését személyekre vonatkoztatva eredményesen járhatunk el, ha a természettudósok vizsgálati módszereit veszzük számba. Ilyenek a megfigyelés; ellenőrzés; elemzés; mérés; próba; kísérlet; modellezés és még sorolhatnánk.
A társadalomtudományok a pszichológia, szociológia….kialakították a lényegében hasonló nézőpontjában eltérő módszereket.
Vizsgálandó tényként kezelve, olyan nehezebben megfogható jelenségeket, mint az érzések, motivációk.
A valóság megragadása lehetséges több nézőpontból, de az érzékeléshez használt eszköztár az érzékszerveinek az érzéseink a gondolataink és intuícióink egységet teremtenek.
A tanfolyamon eszközeid használatára való késztetéseidet azonosíthatod. A boldogulás és haszonszerzés koreográfiáját gyakorolhatod.
Egy székben ülve a leendő táncpartnered nézve jó feltételezéseid lehetnek róla. Ha veszed a bátorságot és felkéred, táncba viszed őt, akkor minden bizonnyal közelebb kerülsz a valósághoz.
Lássuk csak, hogy is megy ez a tánc. Feltételeztem kiderült.

Szólj hozzá!

Használhatóság és a viszonyulás

2012.07.25. 13:21 Bói József

Nézzük meg a használhatóságokat és a hozzá való viszonyulást!

anniversary_modell01.jpg

 

 

Hogyan, mire használhatóak a megismert modellek, megoldásmódok?
Hogyan érdemes viszonyulni a tanfolyam során szerzett tapasztalatokhoz, élményekhez?

Valahogy úgy, mint ahogyan a megjelenésünk, öltözetünk kialakításánál használjuk az információkat és viszonyulunk az érzelmeinkhez.
 Az illatok, a frizura, a smink, az ékszerek, a ruhák kiválasztásánál az „illik-e ez én hozzám?”-on kívül figyelembe vesszük a nekünk fontos emberek véleményét is. Máskor a meglátni és megszeretni- ezért megszerezni- élménye, olyan leküzdhetetlen vágyat ébreszt, ami erőt ad az akadályokon való túljutáshoz, a használatbavételhez vezető úton.
Mindegy, hogy a konfekciót, a szabásmintát, a bizsut vagy a drágakövekkel kirakott nemesfém ékszert választjuk-e, vagy a másoktól kapott, örökölt darabot viseljük. Akkor fogjuk jó érzéssel hordani, ha belső énünkkel összhangban van és eléri a kívánt hatást.

Nem az a fontos, hogy a modell, a módszer kidolgozójának vagy az azt közvetítőnek milyen szándékai vannak, hanem, hogy használója hogyan, mennyire képes a segítségével vagy hatására haladni saját életcéljai felé és eredményt elérni fejlődése terén.
A működésük eredménye és hatása a kipróbálás, a tevékenységek során mutatkozik meg. A kísérletezés és az ezzel járó kockázatvállalás tehát elengedhetetlen.
Nincs jó vagy rossz viszonyulás, illetve választás, csak eredményes, hatásos és hatékony van. A döntés szabadsága és felelőssége a tied, a „felhasználóé”. Az öltözetet te viseled!


Szólj hozzá!

Van jó életpálya...

2012.07.24. 09:21 Bói József

A blog későbbi bejegyzései az összefoglaló ábrák kibontásával foglalkoznak!

 Van jó életpálya.bmp

A kérdések részletezve.bmp

Szólj hozzá!

A tanításhoz való hozzáállásom

2012.07.23. 10:57 Bói József

Mielőtt részletekbe menően bemutatnám azt a modellt, amelyik a helyzetállapotunk javítását, illetve annak módját szemlélteti, megosztok egy idézetet, amely a legtalálóbban, a legrövidebben kifejezi a tanításhoz való hozzá állásomat.

 

Teaching.gif

Akkor egy tanító ezt mondá: Beszélj nekünk a Tanításról.
      És ő ezt válaszolta:
      Senki nem képes előttetek semmit fölfedni, csupán azt, ami tudásotok hajnalán, félálomban máris ott hever.
      A tanító, aki követői között a templom árnyékában jár, nem bölcsességéből ad át nékik, hanem hitéből és      szeretetéből.
      Ha valóban bölcs, nem azt kívánja, hogy belépjetek az ő bölcsességének házába, hanem inkább saját elmétek küszöbére vezet benneteket.
      A csillagász beszélhet néktek arról, mennyire ismeri a tér titkait, de ismereteit nektek át nem adhatja.
      A muzsikus énekelhet néktek a ritmusról, amely a térben mindenütt jelen van, de nem adhat néktek olyan fület, amely felfogja ezt a ritmust, sem olyan hangot, mely e ritmust visszhangozni képes.
      És aki jártas a számok tudományában, beszélhet a mértékek birodalmáról, de oda el nem vezethet.
      Mert az egyik ember tudománya át nem adhatja szárnyait a másiknak.
      És mivel mindegyikőtöket magában ismeri az Isten, ezért mindegyikőtöknek egyedül kell megismernie az Istent és megértenie a földet.

                                                                                                       Kahlil Gibran: A PRÓFÉTA

Szólj hozzá!

Mese a várakozásról

2012.07.20. 11:25 Bói József

Gyermekkoromban sok mesét olvastam, hallgattam. A húgomnak majd minden este meséltem. A gyermekeim nevelésének is része volt a meseolvasás. Mostanában ugyan nem minden este, az unokáimnak olvasok és találok ki meséket. Most egy olyan jutott az eszembe, ami nekünk felnőtteknek is tanulságos lehet.

decs.jpg


Áron a földműves élete gyümölcsét-három nagyjából egyforma termőföldet –hagyta örökségül 3 fiára Állhatatosra, Ásósra és Álmodozóra.

Halálos ágyán ekként szólt hozzájuk:
-Rátok hagyom földjeimet. Mindegyikőtök azt csinál vele, úgy hasznosítja, ahogy legjobb tudása, képessége és jelleme megengedi.Két kikötésem van, aminek betartását eskü alatti ígérettel most meg kell erősítenetek és azt megtartani.
-Esküszünk, megtartjuk-hangzott a fiúktól egyszerre.
Tisztelték, becsülték apjukat. Tudták olyat fog kérni, ami teljesíthető és javukra válik.
-Becsüljétek meg, ne herdáljátok el azt a vagyont, amit egy életen keresztül összegyűjtöttem. A második kívánalmam pedig:
-Nemzettségünk, családunk századok óta gabonatermesztéssel foglalkozik. Ez a ti szellemi örökségetek és a gabona minden élet alapja. Ezért hát arról az útról, melyet az ősök kitapostak le ne térjetek.
Földjeink fekvése miatt kiszámíthatatlan az eső jövetele, de a hegyeken túl…………khhhhh…….krrrrrrr……hrrrrrrrr… és a folyót is………-ezzel örökre lecsukódott a szeme.

Hogyan tudnak eleget tenni az atyai intelmeknek az egyéniségük megtartásával? (karakterük rövid leírása a lentiekben)

Állhatatos (a legidősebb fiú):
Soha ki nem hagyott egyetlen istentiszteletet sem. Állhatatosan felfelé tekintgetett, ha gondban volt. (A nevét is innen kapta). A tárgyaihoz nagyon ragaszkodott, a kis gyermekkori játékait is őrízgeti, semmi pénzért el nem cserélné. Az eladásról nem is beszélve.

Ásós (a középső):
Gyerekkorában mindent szétszedett, összerakott. A játék faszekéren kívül a cséplőszerkezetet is megjavította. Kedvenc tevékenysége a vízpartokon folytatott homokházépítés volt, amihez az ásó használata nélkülözhetetlen.

Álmodozó (a legkisebb):
Már gyermekkorában is arról ábrándozott, különösen, amikor a mesék legkisebb fiúira, példaképeire gondolt, hogy valahol messzi távol csinálja meg a szerencséjét. Persze családját az onnan kapott örökségeket meg nem tagadja, azt megbecsüli.


  

Szólj hozzá!

Helyzetállapot

2012.07.17. 10:20 Bói József

A matematikus énem fontosnak tartja, hogy tisztázzuk a kiindulási helyzetállapot alapgondolatait.

819079_d026da4152_s.jpg

Helyzet: nevezzük az egyszerűség kedvéért „független” változóknak! Ez olyan tényezőket fed le, amikre ugyan neked van némi hatásod, de mások jelentős hatással vannak rá. Például, hogy mennyi a jövedelmed, milyen a lakáshelyzeted, azt a mások által megszabott árak, a szüleid anyagi körülményei nagymértékben befolyásolják.

Állapot: nevezzük „függő” változóknak! Itt arról az állapotról van szó, amibe te személyesen az élethelyzeted megélése során kerülsz. A komfort-érzéseidről. A külső ingerekre adott érzelmi reakcióidról és azok megéléséről.
Tapasztalati tény, hogy hasonló (majdnem azonos) helyzeteket mások másként élhetnek meg, mint mi. Ez a jelenség saját életutunk során magunkra vonatkoztatva is előfordulhat. Életünk különböző szakaszaiban az ugyanolyan vagy nagyon hasonló helyzeteket teljesen másként is megélhetjük.

Helyzetállapot: Az egyénnél a két tényezőt – adott életszakaszban vagy „pillanatban”, időpontban – egyidejűleg, összefüggéseiben vizsgálva négyféle helyzetállapot modellezhető. Abból a tapasztalatból kiindulva, hogy az emberek semleges (0) kategóriát a helyzetükre és az állapotukra vonatkoztatva nem fogadják el, marad a jó és a rossz. Ez egyrészt azért van mert, ha alaposabban megvizsgálják a helyzeteket és az állapotokat, kiderül, hogy egy kicsit azért rossz avagy jó az, ami semleges. Másrészt az ember szívesebben jó vagy rossz, minthogy semleges (senki) legyen.

Szólj hozzá!

Van jó életpálya

2012.07.17. 10:15 Bói József

A blogom azzal reménnyel indítom,hogy folyamatsegítői hivatásomat,hozzáállásomat és a gondolkodásmódomat sikerül bemutatni,érzékeltetni.

Az alábbi írás a gondolkodásmódomat, hozzáállásomat tükrözi. Most inkább filozófiai, mentális megközelítésben. A gyakorlati megközelítés a későbbi bejegyzéseimben lesznek olvashatóak.

pic_617.jpg

 

A VAN JÓ életpálya és tanfolyam

 

Alapgondolatok:

A világban minden létezik, amire vágyunk és vágyhatunk. Mindannyinkban él az a belső tudás, ami lehetőséget biztosít azok megszerzésére, birtokolására. A világ teremtényeivel egységben élve a teljességgel együtt átéljük a miénk a világ érzését is.                                                     

A gondolatok ismerősnek, sajátjainknak tűnhetnek. Ez teljesen természetes hiszen, a téma iránt érdeklődőként az emberiséget évezredek óta foglalkoztatja a vágyak beteljesítésének, a célok elérésének módja. A megközelítés és szemléletmód különbözősége a sokszínűséget fokozza, de a gondolatok mindig is a javak megszerzése körül forogtak.

Felfogásunk, meggyőződésünk szerint a körülöttünk lévő anyagi és szellemi. mentális javakat képesek vagyunk megszerezni, birtokolni, azokat érzékelni, észrevenni, merni elvenni, elhinni azt hogy ez jár nekem az élettől. Vágyaink azonban a beteljesülés során akadályokba ütköznek.

 

Teendőink a siker érdekében:

A gátak, gátlások többnyire magunkban keresendők. Belső (örökölt, szerzett) tudásunk képessé tesz bennünket a bátorságunk megerősítésére, saját életutunk felismerésére és azon való maradásra is.

A fejlődés közben létrejövő egység a világra való kíváncsi, őszinte odafordulást és a világ felém való odafordulásának elfogadását jelenti.

Gondolkodásmódunk, látásmódunk határozza meg tanításunk célját, eszköztárát és módszereit.

 

A tanítás célja:

 Megtanítani, kényszerítés mentesen beteljesíteni éltünk értelmét, elérni, megélni vágyainkat, vagyis a sikert.

Hozzáállásunk alapján a tanítás és a tanulás a környezetünkkel történő párbeszéd gyakorlására, a belső tudásunk mozgósítására a 7 alapelv mindennapokban történő alkalmazására irányul. A folyamat során kialakuló helyzetek, közvetített, vagy keletkezett új információk a meglévőkhöz kapcsolódnak, illetve azokat formálják.

A kényszerítés mentes beteljesülés az akarás és az engedés erőlködés mentes gyakorlása során következik be. A világ és benne saját dolgainkra való akaratunknak megfelelő hatásunkkal, befolyásolási lehetőségeinkkel, tanításunk külön fejezete foglalkozik.

 

Ígéret:

Ha elszántan használod a tanulás során elsajátított technikákat, eljárásokat:

  • Hosszabbak lesznek az életpályád olyan szakaszai, amiket jónak élsz meg.
  • Bizonytalanságaid elfogadásával, vállalásával megtalálod, megteremted biztonságodat.
  • Képes leszel belső énedre, tájékozódó képességedre támaszkodni utakra találni és azokat építeni, életpályádon haladva jövődet formálni a legmélyebb és különösen fontos szándékaid szerint.

 

Konkrét ígéretek a mindennapokra:

  • Az életenergia, így a pénz is az általad elképzelt elvárt mennyiségben állnak rendelkezésedre.
  • Az ügyeid intézése során képessé válsz annak felismerésére, mikor kell hagyni azokat maguktól intéződni és mikor szükséges beavatkozni.
  • Felismered, kivárod azt a helyzetet, időpontot, amikor döntened kell, illetve egy ügyet le kell zárnod, ezáltal egy sikercélt a számodra megfelelő időpontban éred el és hagyod, hogy az elérjen téged.
  • Gyakorlatiság kialakítása a személyes kapcsolatok működtetésében a megfelelő emberre való támaszkodás és tájékozódás során. A lehetőségek és veszélyek felismerése, kezelése.

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

Szólj hozzá!

süti beállítások módosítása